• Titulinis
  • Mokslo leidiniai
  • Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų po...

Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu

nr_4_md_1690467258-578e84eabfc5aac0c14d5f88b64939e0.jpg

Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu

Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 4, Vilnius, 2011, 94 p.

Higienos instituto moksliniame leidinyje „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“ pateikiami tyrimo, skirto įvertinti sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūrį į nepageidautinus įvykius medicinoje ir jų priežastis, rezultatai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad pacientų sauga ir paslaugų kokybė – svarbi problema Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o nepageidautinų įvykių, kaip sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarbiausio indikatoriaus, registravimas, analizė ir valdymas, tiek medikų, tiek pacientų nuomone, padėtų sumažinti šių įvykių skaičių, pagerintų paslaugų kokybę ir pacientų saugą. Sėkmingo nepageidautinų įvykių sistemos įdiegimo prielaidos – vienodas pacientų ir medikų požiūris į nepageidautinus įvykius ir teisinės bazės tobulinimas.
Šis leidinys turėtų sudominti visuomenės sveikatos tyrėjus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus ir administratorius, sveikatos politikus, kuriems aktualios nepageidautinų įvykių registravimo sistemos kūrimo galimybės ir problemos Lietuvoje, bei visus besidominčius pacientų saugos klausimais.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 16:06:25