Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai

nr_14_md_1690468181-cadb149c11e0bf12ef690d830a7ad484.jpg

Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 14, Vilnius, 2014, 99 p.

Pasaulio sveikatos organizacija psichologinį smurtą darbe apibrėžia kaip tyčinį valdžios prieš kitą asmenį ar darbuotojų grupę naudojimą, įskaitant ir grasinimą panaudoti fizinę jėgą, veiksmus, kurie gali pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinei darbuotojų gerovei. Pastebėti ir spręsti su psichologiniu smurtu susijusias problemas yra sunkiau nei kitus darbo vietos saugos ir sveikatos klausimus.
Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio atlikimu buvo siekta įvertinti psichologinio smurto darbo vietose paplitimą, pasireiškimo formas ir sąryšį su smurto rizikos veiksniais.
Tikimės, kad šio tyrimo rezultatai padės įvertinti psichologinio smurto problemą mūsų darbo vietose ir prisidės prie raginimo šią problemą spręsti.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:22:34