Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui

pav-_nr_5_md_1690465437-5bec8fcbf78ea1560c880c78915beff1.jpg

Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui

Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 5, Vilnius, 2011, 78 p.

Higienos instituto moksliniame leidinyje „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui“ pateikiami tyrimo, skirto įvertinti psichosocialinių darbo veiksnių įtaką depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui, rezultatai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad egzistuoja ryšys tarp psichosocialinių darbo veiksnių intensyvumo ir psichikos sveikatos sutrikimų dažnumo. Pavyzdžiui, tyrimu nustatyta, kad nervinė įtampa susijusi tiek su vyrų depresine būsena, tiek su kliniškai patvirtinta depresija. Moterų depresinę būseną ir kliniškai patvirtintą depresiją sąlygojo netolygus darbo pasiskirstymas ir darbo nebaigtumas. Tad, tyrimo rezultatai parodo, kad darbuotojų psichikos sveikata susijusi su patiriamu stresu darbe, kurį sukelia intensyvių psichosocialinių darbo veiksnių sąveika.
Šis leidinys turėtų sudominti ne tik visuomenės ir profesinės sveikatos tyrėjus, bet ir praktikus, kurių sprendimai gali apsaugoti darbuotojus nuo darbe patiriamo streso žalingo poveikio arba jį sumažinti.
 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:21:14