Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse

nr30_virselis_1690470433-e0f4652f0988b30e0debdbd2c2068e29.jpg

Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 30, Vilnius, 2017, 76 p.

Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio metu buvo įvertinta profesinės sveikatos paslaugų darbuotojams suteikimo apimtis  įmonėse ir jų naudingumas, apžvelgti darbuotojų pageidavimai dėl teiktinų profesinės sveikatos paslaugų, nustatyta įmonėje dirbančio medicininį išsilavinimą turinčio specialisto įtaka teikiamų profesinės sveikatos paslaugų apimtims ir naudingumui.
Leidinys skirtas įmonėse dirbantiems ir už darbų saugą ir sveikatą atsakingiems darbuotojams, taip pat specialistams ir studentams, norintiems pagilinti savo žinias profesinės sveikatos srityje. 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:27:01