Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje

nr_16_md_1690468418-4da3c07a65ec8510e323db56641715f0.jpg

Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 16, Vilnius, 2014, 143 p.

Leidinyje pristatoma 2011–2012 m. Higienos instituto specialistų kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodais atlikto tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ rezultatai ir parengtos rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu.
Nekontroliuojamas stresas darbe, ypač vykstant organizaciniams pokyčiams, neišvengiamai didina darbuotojų psichikos sveikatos pakenkimų riziką ir dėl išaugusių kaštų yra nenaudingas organizacijoms, visuomenei, šaliai. Akivaizdu, kad psichosocialinės rizikos darbo vietose problema egzistuoja ir pati savaime neišnyks. Tačiau gera žinia tai, kad stresą darbe sukeliantys veiksniai gali būti vertinami, analizuojami ir valdomi organizacinėmis priemonėmis taip pat sėkmingai, kaip ir kita su darbuotojų sauga ir sveikata susijusi rizika.
Tikimės, jog šis leidinys prisidės prie streso darbe problemos supratimo ir mažinimo.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 15:59:21