Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas

nr_9_md_1690467460-2f71c4440ba272b6d0455bb7b860425f.jpg

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 9, Vilnius, 2013, 84 p.

Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra svarbi visuomenės sveikatos problema, kurios pasekmės lemia moters, šeimoje augančių vaikų fizinę ir psichikos sveikatą bei visos visuomenės gerovę. Be to, smurtas didina tiesioginę ir netiesioginę finansinę ir ekonominę valstybės naštą, nes sumažėja smurtą patiriančios moters galimybės darbo rinkoje, didėja socialinių ir sveikatos paslaugų poreikis.
Tyrimu „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ siekta įvardyti šį reiškinį, įvertinti kliūtis ir galimybes pagerinti sumurtą patyrusioms moterims teikiamą pagalbą.
Tyrimo rezultatai patvirtino, kad problemą būtina spręsti kompleksiškai visais lygiais – nuo valstybinio iki individualaus. Leidinyje pateikiamos rekomendacijos galėtų pasitarnauti siekiant mažinti smurtą šalyje.
Leidinys turėtų sudominti sveikatos politikus, visuomenės sveikatos specialistus bei  vadovaujančius asmenis.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 16:05:34