• Titulinis
  • Mokslo leidiniai
  • Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio pr...

Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas

md40_virselis_1690472123-0ed8507ebc28427623a2994b00c4b077.jpg

Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 40, Vilnius, 2020, 56 p. 

Šiame leidinyje apžvelgiamas detalesnis šalies ligoninių prieinamumo tyrimas panaudojant šiuolaikines kartografavimo technologijas.
Tyrime naudoti inovatyvios geografinės informacinės sistemos (GIS) įrankiai ir priemonės, geografinio aktyvaus gydymo ligoninių išsidėstymo šalyje duomenys geografinį prieinamumą padėjo atskleisti dviem aspektais – tiesinio prieinamumo ir prieinamumo automobilių keliais. Rezultatai parodė, kad geografinis stacionariąsias aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių įstaigų prieinamumas visiems gyventojams šalyje buvo ganėtinai geras tiek taikant tiesinio atstumo skaičiavimo metodą, tiek vertinant pagal kelionės automobiliu laiką.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:31:55