Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausi tyrimo ir vaizdavimo metodai

nr_2_md_1690464643-c76a49e0a4b053e757a6f5c61f7178f0.jpg

Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausi tyrimo ir vaizdavimo metodai

Dr. Romualdas Gurevičius
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 2, Vilnius, 2011, 105 p.

Higienos instituto Mokslo darbų antrajame numeryje Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas, med. dr. R. Gurevičius, remdamasis  atlikto mokslo-tiriamojo darbo ataskaitos „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausių tyrimo ir vaizdavimo metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“ duomenimis, apibendrino savo ir kitų tyrinėtojų patirtį sveikatos netolygumų tyrimo ir jų grafinio atvaizdavimo srityje. Leidinys – tai metodinė medžiaga, kuria galima naudotis tiek moksliniame, tiek praktiniame darbe, analizuojant sveikatos netolygumus, sudarant sveikatos netolygumų žemėlapius, geriau suvokiant pirminių duomenų kokybės ir tinkamo statistinio jų apdorojimo svarbą.
Leidinyje pasiūlytas optimalus pirminių duomenų rinkimo, apskaičiavimo ir jų kokybės įvertinimo algoritmas, pristatomas aprobuoti tinkamiausias grafinės ligų paplitimo vizualizacijos metodas.
Leidinys padės geriau suprasti sveikatos netolygumų nustatymo principus erdvėje, priklausomai nuo keliamo tikslo ir uždavinių bei analizuojamos problemos dydžio. Leidinyje aprašyta aplinkos, ligos ir jų kartografavimo istorinė apžvalga, jos metodika bei pateikti pagrindiniai geografinio ligos paplitimo analizės metodai, išvados ir pasiūlymai.
Leidinys skirtas pradedantiesiems epidemiologams bei savivaldybėse dirbantiems visuomenės  sveikatos specialistams.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 16:12:17