Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams

md31_1690470551-40e06896bb57766f0107f22d38fbf442.jpg

Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 31, Vilnius, 2017, 79 p.

Leidinyje pristatomas atliktas tyrimas ir mokslinės publikacijos, kuriais siekta įvertinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų rizikos grupės mokiniams.
Leidinys skirtas sveikatos ir švietimo politikams, kurie teisinėmis priemonėmis reguliuoja psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos tvarką mokyklose bei mokykloje dirbantiems pagalbos mokiniui specialistams, įskaitant ir mokyklos administraciją, kurių atsakomybės sritis  yra nustatyti psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujančius mokinius ir suteikti efektyvią pagalbą. 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:27:32