Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas

nr-25_1690469696-085d0f1edc7fa3017671f46d9f5efa8b.jpg

Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 25, Vilnius, 2016, 108 p.

Užsienio šalių tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkoje yra daug stresą keliančių veiksnių: didelis darbo krūvis, aukšti psichologiniai darbo reikalavimai, gausus dokumentacijos kiekis, didžiulė įtampa, mažos galimybės daryti įtaką atliekamam darbui, kolegų ir vadovų socialinės paramos stygius, nepasitenkinimas darbu, neaiškus, prieštaringas ir dviprasmiškas darbinis vaidmuo, smurto grėsmė. Stresą darbe keliantys veiksniai siejami su blogesne psichikos sveikatos slaugytojų fizine ir psichikos sveikata.
Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais galima teigti, kad psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinė darbo aplinka nėra saugi. Higienos instituto specialistų atlikto tyrimo tikslas buvo įvertinti Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose ir psichikos sveikatos centruose, psichosocialinius darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnius. 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 15:52:28