Profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas

virselis_1701953477-ee52d377ca013af60cad1d23518e09cd.png

Profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas

J. Kartunavičiūtė, R. Šidagytė, R. Eičinaitė-Lingienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 23 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašą, siekdami plačiau paaiškinti profesinės sveikatos specialistų funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose. Nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“.


Atnaujinimo data: 2024-02-29 12:48:25