Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje

darbo-med-gydytojo-vaidmuo_1690531754-1bdf5303820dbe44fea149101b46c3f0.jpg

Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje

Higienos institutas, Vilnius, 2013, 23 p.

Pastaraisiais metais Lietuvoje dirbo vos keliolika galiojančią darbo medicinos praktikos licenciją turinčių gydytojų, nors reikėtų ne mažiau kaip šimto darbo medicinos gydytojų. Pagal darbo medicinos gydytojų skaičių, tenkantį tūkstančiui dirbančių gyventojų, Lietuva užima paskutinę vietą Europos Sąjungoje, nuo kitų šalių atsilikdama dešimtis kartų. Šiuo metu galiojanti Lietuvos medicinos norma MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nevisiškai atspindi tarptautinių organizacijų rekomendacijas.
Šiame leidinyje, remiantis tarptautinių organizacijų (Pasaulio sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos) rekomendacijomis ir gerąja tarptautine profesinės sveikatos priežiūros praktika, pristatomas darbo medicinos gydytojo veiklos turinys, kompetencijos reikalavimai ir nauda darbdaviams, darbuotojams ir visuomenei. Leidinys skirtas valstybinėms institucijoms ir politikams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, profesinės saugos ir sveikatos specialistams, šeimos ir kitų specialybių gydytojams, darbo medicinos gydytojus ruošiančioms mokykloms, medicinos studentams, darbuotojams ir jiems atstovaujančioms profesinėms sąjungoms.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 19:07:53