Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos

prof_tarnybos_1690530649-dded4833db56d82f853e882637f10929.jpg

Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos

Higienos institutas, Vilnius, 2010, 18 p.

Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos. Strategija, struktūra, veikla, ištekliai“, kurio tikslas - profesinės sveikatos tarnybų plėtra, jų stiprinimas bei veiklos gerinimas Lietuvoje.
Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos (PPST) – tai tarnybos, siekiančios užtikrinti žmonių sveikatos darbe apsaugą, sveikatos stiprinimą, gerą savijautą ir darbingumą, taip pat sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją darbe. Jų tikslas – teikti profesinės sveikatos paslaugas kiekvienam dirbančiam žmogui pasaulyje nepriklausomai nuo ūkio sketoriaus, įmonės dydžio, geografinės vietovės ar darbo sutarties pobūdžio.
Šis leidinys prisidės prie Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoje Nr.161 „Profesinės sveikatos tarnybos“ (1985m.) ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) strategijoje „Profesinė sveikata visiems“ (1995m.) iškelto tikslo – plėtoti profesinės sveikatos tarnybų tinklą ir užtikrinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą visiems darbuotojams.
Leidinyje aprašyta PPST politika, misija, sistema ir rekomendacijos, papildytos trumpomis praktinėmis gairėmis (priemonėmis), skirtomis įvairiai techninei pagrindinių profesinės sveikatos tarnybų veiklai vykdyti.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 19:12:35