Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga

sviekatos_pokyciai_sic_1691048961-6dd354c73462f419ab50756e37f02b58.jpg

Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga

I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 83 p. 

Informaciniame leidinyje apžvelgiami Lietuvos pokyčiai sveikatos srityje, lyginant juos su kitomis Europos šalimis. Apžvalga parengta remiantis įvairių šaltinių (Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento, Finansų ministerijos, Eurostato, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazės) duomenimis, analizuojant dešimties metų (2007–2017 m.) rodiklių pokytį (arba turimus paskutinius pateiktus duomenis). Taip pat ieškota galimų sąsajų tarp rodiklių, padedančių giliau pažvelgti į reiškinius, galėjusius turėti nemažos reikšmės Lietuvos gyventojų sveikatos būklei.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 18:15:45