Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany

paveikslelis55_1690984953-b541259fd3af3b1c4164e9ef612fc7c2.jpg

Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany

R. Jankauskas, R. Eičinaitė-Lingienė, J. Kartunavičiūtė
Institute of Hygiene, Lithuania, 2012, 77 p.

Higienos instituto specialistai parengė Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamąją studiją „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany“. Studija išleista anglų kalba.
Šiaurės matmens partnerystės šalių profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamoji studija buvo vykdoma 2011–2012 m. pagal BSN programą bendradarbiaujant su NDPHS ekspertais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Rusijos ir Vokietijos.


Atnaujinimo data: 2023-12-23 16:01:32