„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 2(6). Skendimai

vsn_2014_2-6-pdf_1691052049-146644a5c5b2d8dbeb11089943ec1c7d.jpg

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 2(6). Skendimai

U. Augustinaitė, O. Michalovskaja, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 9 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės specialistai išleido antrąjį 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su skendimų statistika Lietuvoje 2013 m.
Biuletenyje pateikiama informacija apie Lietuvos ir Europos standartizuotus mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų rodiklius, stebimas tendencijas, pasiskirstymą pagal amžiaus grupes bei lytį. Analizuojama Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų dinamika per pastaruosius dešimt metų ir jų aplinkybės.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 18:11:55