Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 6(39). Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas

vsn_2019_6-39_1691059389-f231c01fc6a2fedd044f2270167c5c17.jpg

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 6(39). Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas

Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 10 p.

Šeštajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje apžvelgiami stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimo rezultatai.
Lietuvoje nėra vertinamas ryšys tarp stebėsenos duomenų ir savivaldybės sveikatos strateginio planavimo, todėl šiuo vertinimu siekta nustatyti šalies savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
Leidinyje nagrinėjamos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 2014–2016 m. ataskaitose keliamos prioritetinės sveikatos problemos; jų sprendimo priemonės, numatytos savivaldybių 2011–2028 m. strateginiuose planavimo dokumentuose, ir savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose nurodomų prioritetinių gyventojų sveikatos problemų ir planuojamų vykdyti sveikatos gerinimo veiksmų ryšys.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 17:54:13