Higienos institutui du šimtai metų

2000m_leid_1690391386-aa90ef1c5770f5de521adb894212e9df.jpg

Higienos institutui du šimtai metų

R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas, Š. Genienė.
Higienos institutas, Vilnius, 2008, 278 p.

Šiame leidinyje apžvelgiama Higienos instituto (HI) 200 metų veikla. Jame nuosekliai aprašyti pagrindiniai HI raidos etapai, o prieduose pateikti svarbiausi duomenys apie HI buveines, vadovus, mokslininkus ir reikšmingiausius jų darbus. Išskirti šeši raidos etapai: vakcinacija ir bakteriologija (1808–1918 m.), epidemiologija ir mikrobiologija (1918–1945 m.), sanitarija, higiena ir toksikologija (1945–1970 m.), žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija (1970–1992 m.), darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata (1992–2006 m.) bei profesinė ir visuomenės sveikata (nuo 2006 m.). Rengiant leidinį panaudota gausi archyvinė ir bibliotekų medžiaga. Pristatoma medžiaga apie visus 20 HI vadovų, 167 mokslininkus, 85 HI parengtas ir apgintas disertacijas, taip pat pateikiami 64 mokslo tiriamieji darbai ir 34 tarptautinių projektų anotacijos. Leidybą finansavo Sveikatos apsaugos ministerija.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 15:31:44