Higienos institutas 2019 metais

virselis_2019_hi_1690382823-e79303ce2e14eb248846fe3a34dca123.jpg

Higienos institutas 2019 metais

Higienos institutas, Vilnius, 2020, 82 p. 

Leidinyje pristatoma Higienos instituto (HI) 2019 m. veikla.
Pateikiama informacija apie HI reorganizavimo projektą, misiją, siekinius, valdymą, veiklos principus ir kt. Išsamiai apžvelgiami HI Sveikatos informacijos, Visuomenės sveikatos technologijų ir Profesinės sveikatos centrų atlikti svarbiausi darbai. Taip pat supažindinama su HI įgyvendinamais išoriniais projektais, partneriais Lietuvoje ir užsienyje, pristatomi parengti moksliniai, metodiniai, statistikos ir informaciniai leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės (atsiųsti).


Atnaujinimo data: 2023-09-06 16:18:35