Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktinės rekomendacijos

be-pavadinimo_1691748683-b66c3865e47727db31f7f02c19aea5f3.jpg

Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktinės rekomendacijos

D. Adamonienė, D. Kaziukonienė 
Higienos institutas, 2012, 12 p.

Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-209  „Dėl Higienos instituto 2012 metų veiklos patvirtinimo“, Higienos instituto specialistai parengė „Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktines rekomendacijas“. Jos skirtos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei įstaigoms, atliekančioms cheminių veiksnių tyrimus ir profesinės rizikos vertinimą. Rekomendacijose suteikiamos žinios, kaip teisingai identifikuoti cheminius veiksnius darbo aplinkoje, tinkamai paimti oro ėminius, atlikti cheminių veiksnių tyrimą ir nustatyti  cheminių veiksnių riziką bei numatyti prevencines priemones rizikai šalinti ar mažinti. 
Rekomendacijose taip pat siekiama atkreipti dėmesį į bendruosius kompleksinio rizikos vertinimo principus ir padėti juos įgyvendinti, nes dabar specialistai dažnai riziką vertina kaip vienkartinį veiksmą, taip pat sistemingai neanalizuoja darbo vietų sąlygų, neatsižvelgia į ilgalaikį pavojingų medžiagų poveikį, nevisiškai identifikuoja ir tiria cheminius veiksnius, vyraujančius darbo aplinkoje, taip pat  nepakankamai vertina įgyvendinamų prevencinių priemonių veiksmingumą. 


Atnaujinimo data: 2023-09-06 16:13:52