Antimikrobinė profilaktika chirurgijoje

9_1691749640-5bd326b5b616c18294032906f4af5fdf.jpg

Antimikrobinė profilaktika chirurgijoje

Metodinės rekomendacijos
G. Gailienė, J. Miciulevičienė, Ž. Dambrauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 20 p.

Šios metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2007, Nr. 57-2211).
Vienas iš operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) prevencijos būdų yra antimikrobinė profilaktika. Tačiau ji turi būti skiriama tuomet, kai klinikiniais moksliniais tyrimais įrodyta, kad taikant antimikrobinę profilaktiką sumažėja OŽI atvejų arba yra didelė organų ar (ir) ertmių OŽI rizika. Šios metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigose parengti antimikrobinių vaistų skyrimo suaugusiems pacientams prieš operacijas tvarką, tačiau negali pakeisti gydytojo sprendimo individualaus paciento priežiūros atveju. Pagrindinis metodinių rekomendacijų tikslas – sumažinti OŽI (operacinės vietos ir aplinkinių audinių) riziką ir skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą.
Metodinės rekomendacijos patvirtintos Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:27:23