Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

fa_rek-_2019_1690973467-daee2e8e3624ddd51878693a6eb5b170.jpg

Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Metodinės rekomendacijos
G. Petronytė, A. Buckiūnienė, A. Beržanskytė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 20 p.

Metodinėse rekomendacijose, parengtose remiantis užsienio šalių mokslo įrodymais, pateikiama informacijos apie fizinio aktyvumo (FA) intervenciją ir jos teikimo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PAASPĮ) etapus. Taip pat aptariami jos teikimo PAASPĮ, pasirengimo ir įgyvendinimo ypatumai, o prieduose – FA intervencijos teikimo gairės.
Šis leidinys skirtas PAASPĮ sveikatos priežiūros (šeimos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams), savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitiems specialistams, kurie PAASPĮ teiktų asmenims FA intervencijos paslaugas.
Tikimasi, kad parengtos metodinės rekomendacijos leis PAASPĮ sėkmingai išbandyti, įdiegti ir praktikoje taikyti įrodymais grįstą ir ekonomiškai naudingą FA intervenciją. 


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:09:08