Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai

7_1691749513-0481075eea9698c7889cb75d63e12593.jpg

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai

Metodinės rekomendacijos
R. Markevičė, R. Valintėlienė, G. Vizujė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 23 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė metodines rekomendacijas, skirtas specialistams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriams ir specialistams.
HI, arba su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra viena pagrindinių veiklų siekiant užtikrinti pacientų saugą ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sėkmingam HI valdymui užtikrinti svarbu tinkamiausių infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, nuolatinė HI, jų prevencijos ir kontrolės stebėsena, esamos situacijos vertinimas ir tobulinimas.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:25:19