Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose

hi_infekciju_prevencija_1690972383-52f23ed3937b9ebb00b3b7bb49d85a3d.jpg

Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose

Metodinės rekomendacijos
J. Avelytė, R. Valintėlienė, A. Jociutė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.

Metodinės rekomendacijos skirtos socialinės globos įstaigų administracijų darbuotojams, šiose įstaigose dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, taip pat jose dirbantiems ar konsultacijas teikiantiems infekcijų kontrolės specialistams.
Šiomis metodinėmis rekomendacijomis siekiama globos įstaigų darbuotojams pateikti esminę su infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimu įstaigose susijusią informaciją: aptariamos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi žmogiškieji ištekliai.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:13:18