Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas

vaiku_mirtingumas_projektas_1690973332-ec448812ac7e9958fdeaa73bdf438af7.jpg

Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas

Metodinės rekomendacijos
A. Jociutė, E. Zolubienė, J. Avelytė, M. Izokaitis
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 48 p.

Metodinėse rekomendacijose pristatoma moksliškai pagrįstos informacijos apie vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų priežastis, veiklos planavimą ir vertinimą. Taip pat jose pateikiama praktinių pavyzdžių, iliustruojančių, kaip įrodymais grindžiama informacija naudojama nustatant konkrečių prevencinių priemonių tikslingumą, numatant paslaugų kokybės gerinimo galimybes konkrečioje savivaldybėje pagal tos teritorijos specifines šios srities problemas.
Šios metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, dirbantiems vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų mažinimo srityje, bei asmenims, atsakingiems už sprendimų priėmimą savivaldybės lygmeniu.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:11:02