Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos

foto_mr_vyresn_asm-_darbe_1679037811-eaca37493b8f8e5fee4cdd3da123778f.jpg

Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos

Metodinės rekomendacijos
J. Kolesnik, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 26 p. 

Metodinės rekomendacijos parengtos remiantis Higienos instituto tyrimo „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai“ (2020–2021 m.) rezultatais bei Lietuvos ir užsienio mokslinių šaltinių duomenimis.
Supažindinama su senėjančios visuomenės tendencijomis ir įvairių šalių taikomais sprendimo būdais, apibūdinama vyresnių darbuotojų sveikata ir jos stiprinimo galimybės, profesinės rizikos ypatumai, akcentuojant psichosocialinę riziką ir jos valdymo svarbą bei atsižvelgiant į vyresnio amžiaus darbuotojų poreikius, pabrėžiama karjeros planavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo vyresniems darbuotojams reikšmė.
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir organizacijų darbdaviai ir vadovai, jų įgalioti asmenys, atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių specialistai ir kitų profesijų atstovai, vykdantys sveikatinimo programas, organizuojantys mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose.


Atnaujinimo data: 2023-11-21 13:34:08