Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose

ni_virselis_1690971619-a0835935c2229a7c759c2f318d5a8f2d.jpg

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Metodinės rekomendacijos
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 28 p.

Higienos instituto specialistai, įgyvendindami projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), parengė metodinį leidinį „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
Leidinyje pateiktas Projekto metu sukurtas NĮ registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės, skatinančios asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) diegti ir plėtoti NĮ valdymo sistemą, taip pat pristatoma šiuolaikinė pacientų saugos kultūros samprata, pacientų saugos koncepcija ir jos teisinis reglamentavimas. Tai – metodinė medžiaga ASPĮ administratoriams ir specialistams, sveikatos politikams ir akademinei visuomenei, mokomoji medžiaga studentams.

Norinčiuosius gauti spausdintą leidinį prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:17:04