Tuberkuliozės prevencija

tuberkuliozes_prevencija_1690971140-1d1f13612e2c52931022cf062764f879.jpg

Tuberkuliozės prevencija

Metodinės rekomendacijos  
L. Stonienė, A. Gedminienė, E. Davidavičienė 
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 28 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Tuberkuliozės prevencija“, skirtas visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais. Metodinės rekomendacijos parengtos įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano I veiklos prioriteto „Skatinti Lietuvos gyventojų sveiką gyvenseną“ priemonę „Didinti gyventojų informuotumą sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, sveikatos tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo klausimais, atnaujinant informaciją tinklaraštyje“ (sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-252).
Metodinių rekomendacijų paskirtis – suteikti informaciją bei praktinius patarimus apie TB prevenciją ir kontrolę visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems ugdymo įstaigose. Metodines rekomendacijas sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikiama susisteminta bendra informacija apie vaikų tuberkuliozę, antroje dalyje – praktiniai patarimai, kaip vykdyti TB prevenciją ugdymo įstaigose, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros specialistų atsakomybę ir kompetencijas, numatytas šalies teisės aktuose.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:17:51