• Titulinis
  • Mokslo leidiniai
  • Jungtinėje Karalystėje naudojamos Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo...

Jungtinėje Karalystėje naudojamos Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas

md_41_jk_priem_1690472244-be45794c33560a20dbe1a6a9328218a5.jpg

Jungtinėje Karalystėje naudojamos Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 41, Vilnius, 2021, 59 p. 

Įmonės, vertindamos ergonominę riziką, susiduria su šiomis rizikos vertinimo problemomis: reikiamo rizikos vertinimo metodo paieška; metodų aprašai parengti nesuprantama kalba; nepakanka žinių, norint suprasti, kaip taikyti metodą; nepakanka žinių, kaip metodą taikyti realioje situacijoje; neaišku, kokį metodą ir kokioje situacijoje taikyti. Tokios prielaidos ir nulėmė šio leidinio autorių norą skirti dėmesio minėtai sričiai bei padėti įmonėms įgyvendinti teisės aktų reikalavimus vertinant riziką, pritaikant Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) sukurtą Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART) (angl. Assessment tool for repetitive tasks of the upper limbs) naudoti Lietuvoje. 
Elektroninis leidinys skirtas organizacijų atstovams, kurie tvarkomuoju dokumentu yra paskirti atlikti arba patys siekia atlikti rizikos vertinimą ir yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje ar organizacijoje, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams) bei visuomenės sveikatos specialistams, ergonomistams, įmonėse ir organizacijose dirbantiems darbo medicinos gydytojams, kurie pasinaudodami ART priemone galės vertinti ir valdyti ergonominę riziką darbo vietoje.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:32:26