Naujienos

2020-11-27
Pristatomi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose rezultatai
Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Hospitalinės infekcijos reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose 2019 m.“.
2020-11-23
Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo susitikime – veiklos aktualijos ir planai
Lapkričio 20 d. įvyko 26-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės atstovų susitikimas.
2020-11-23
Įvyko mokymai infekcijų kontrolės klausimais
Higienos institutas lapkričio 12–17 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizavo nuotolinius mokymus „COVID-19 prevencija ir valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
2020-11-19
Nacionaline konferencija paminėta Europos supratimo apie antibiotikus diena ir Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė
Lapkričio 18 d. įvyko devintus metus iš eilės Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuojama nacionalinė konferencija antimikrobinio atsparumo tema.
2020-11-19
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atnaujino kontaktą su COVID-19 sergančiaisiais turėjusių asmenų nustatymo ir valdymo rekomendacijas
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras trečią kartą atnaujino rekomendacijas apie sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiaisiais turėjusių asmenų išaiškinimą ir valdymą.
2020-11-19
Naujame Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente – asmens apsaugos priemonių, skirtų COVID-19 prevencijai, techninės specifikacijos
Pasaulio sveikatos organizacija lapkričio 13 d. išleido dokumentą, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių, naudojamų COVID-19 prevencijai.
2020-11-19
Patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas COVID-19 pandemijos kontekste
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras lapkričio 10 d. atnaujino gaires, skirtas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemoms uždarose patalpose COVID-19 pandemijos kontekste.
2020-11-18
Raginama susivienyti, kad išsaugotume antimikrobinius vaistus
Šiandien, lapkričio 18 d., Europoje jau tryliktą kartą minima Europos supratimo apie antibiotikus diena, o pasaulyje šeštą kartą – Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė.
2020-11-16
Higienos institutas tęsia konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Higienos institutas toliau teikia reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.
2020-11-16
Seminare diskutuota apie nepageidaujamų įvykių stebėseną socialinės globos įstaigose
Lapkričio 13 d. įvyko Higienos instituto organizuotas nuotolinis seminaras-diskusija „Nepageidaujami įvykiai globos įstaigose“, skirtas globos įstaigų vadovams ir administratoriams.
2020-11-10
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2019 / Health Statistics of Lithuania 2019”
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2019 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2020-11-10
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizuojami mokymai infekcijų kontrolės klausimais
Higienos institutas, reaguodamas į COVID-19 situaciją Lietuvoje bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų išreikštą personalo mokymų poreikį, lapkričio 12–17 d. rengia nemokamus nuotolinius mokymus.
2020-11-05
Sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo prevencija, nustatymas ir valdymas COVID-19 kontekste
Pasaulio sveikatos organizacija parengė sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 prevencijos, identifikavimo ir valdymo gaires.
2020-11-04
Paskelbtos naujos COVID-19 pacientų išleidimo iš gydymo įstaigos ir izoliacijos nutraukimo gairės
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras spalio 16 d. paskelbė dokumentą, kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip planuoti COVID-19 pacientų išrašymą ir izoliacijos nutraukimą.
2020-11-02
Atnaujintos infekcijų kontrolės rekomendacijos, kuriose – veiksmų planas nustačius įstaigoje COVID-19 atvejį
Higienos institutas, atsižvelgdamas į gaunamus paklausimus, atnaujino infekcijų kontrolės rekomendacijas, kuriose pateikiamas veiksmų planas, kada įstaigoje nustatomas COVID-19 atvejis.
2020-10-30
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos apklausiamos dėl mokymų
Higienos institutas vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausą, siekdamas išsiaiškinti mokymų infekcijų kontrolės klausimais poreikį.
2020-10-27
Higienos institutas atnaujina reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Spalio 27 d. Higienos institutas atnaujino reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.
2020-10-26
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų spalio 23 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-10-26
Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Higienos institutas kviečia į lapkritį vyksiančius mokamus nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus, skirtus profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.
2020-10-21
Trečiojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Leidinyje „Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais“ nagrinėjama 0–17 m. amžiaus vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais ir autizmu rodikliai Lietuvoje.
                 
Naujienų prenumerata