2018 m. renginiai

Gruodžio 20 d. Vilniuje (viešbutyje „Artis Centrum Hotels”, Totorių g. 23, Vilnius) įvyko tarptautinis seminaras „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos veiksnių darbo aplinka“. Renginio tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, kaip kurti saugią psichosocialinę aplinką darbo vietose. 
Per 100 seminaro dalyvių įgijo žinių apie psichosocialinius rizikos veiksnius darbe, su darbu susijusių psichinių sutrikimų, ligų nustatymą ir prevenciją, taip pat apie streso įveiką darbe. Nemažas dėmesys skirtas psichikos sveikatą tausojančios darbo aplinkos kūrimui bei psichikos sveikatos ir gerovės darbe skatinimo priemonėms. 
 
Gruodžio 7 d. paskelbti mokinių piešinių konkurso „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“ nugalėtojai. Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės ir Europos supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo proga Higienos instituto kartu su Vilniaus universiteto studentėmis Jolanta Kuklyte ir Alina Žilinaite suorganizuotame konkurse dalyvavo devynių Šalčininkų miesto ir rajono mokyklų 1–4 klasių mokiniai. 
Pasirinkę mėgstamą piešimo techniką mokiniai perteikė ežiuko Hedžio, kuris peršalo ir septynias dienas praleido namie, istoriją, pasakojamą knygutėje „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“. 
Konkurso tikslas – visuomenės supratimo apie antibiotikus didinimas, suteikiant vaikams žinių ir progą išreikšti savo įspūdžius piešiant.
 
Lapkričio 14 d., minint Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę ir Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Vilniuje įvyko nacionalinė konferencija „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“, kurią organizavo Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas. Renginio rėmėjas – Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Konferencijoje sveikatos apsaugos ministro padėkos ir Higienos instituto prizai įteikti trylikai šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupei už aktyvią veiklą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą, ir geriausius pasiekimus.  
 
Rugsėjo 12 d. Higienos institute lankėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos pirmakursiai. Susitikime jiems pristatytos Higienos instituto informacinės sistemos, naudojamos apskaičiuojant sveikatos statistinius rodiklius, jų funkcijos bei duomenų šaltiniai.
Susitikimai su studentais Higienos institute tradiciniai – jie vyksta jau ne vienus metus.
 
Rugpjūčio 29–30 d. Trakuose įvyko Baltijos šalių sveikatos statistikų susitikimas, skirtas Baltijos šalių sveikatos statistikų bendradarbiavimo 25-mečiui bei Baltijos šalių 100-mečiui. 
Susitikime dalyvaujančių valstybių atstovai pasidalino patirtimi, rengiant sveikatos statistiką. Kiekviena šalis pristatė sveikatos statistikos duomenų šaltinius, naudojamus registrus, informacines sistemas ir duomenų kokybės aktualijas. 
Renginio organizatorius – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.
 
Birželio 8 d. Vilniuje (viešbutis „Artis Centrum Hotels“, Totorių g. 23, Vilnius) įvyko konferencija „Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai“, skirta Higienos instituto veiklos 21-ajam dešimtmečiui paminėti. 
Renginyje pristatytos Higienos instituto 2008–2018 metais įdiegtos reikšmingiausios inovacijos ir jų panaudojimo galimybės.
 
Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“
Konferencijos tikslas – supažindinti renginio dalyvius su hospitalinių infekcijų epidemiologine ir antimikrobinio atsparumo situacija, hospitalinių pneumonijų diagnostika, gydymu ir prevencija, dažniausiais infekcijų kontrolės reikalavimų pažeidimais bei aptarti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros problemas padidintos rizikos skyriuose.
 
Kovo 19 d. Higienos institute lankėsi Kirgizijos sveikatos specialistai. Svečiai domėjosi Lietuvos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros patirtimi ir pasiekimais bei antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsena. Šią sritį Lietuvoje nacionaliniu lygiu koordinuoja Higienos institutas.