2019 m. renginiai

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus bei Mirties priežasčių registro specialistai dalyvavo Lietuvos statistikos departamento ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kūrybinėse statistikos ir dizaino dirbtuvėse. Jose studentai, vadovaujami dėstytojų bei konsultuojami statistikos specialistų, rengė infografikus. 
Studentai, pasirinkę naujagimių, psichikos sutrikimų bei mirties priežasčių statistiką, pabandė pavaizduoti statistinius skaičius originalaus dizaino infografikuose.  

Lapkričio 21 d. Higienos institute lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) biuro Kosove (Prištinoje) atstovai ir Kosovo oro kokybės, visuomenės sveikatos, šeimos medicinos bei statistikos specialistai. Delegaciją atlydėjo PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė. 
Susitikime Kosovo atstovams pristatyta Higienos instituto, kaip oficialiosios sveikatos statistikos rengėjo, veikla – mirties priežasčių statistikos sritis, sveikatos statistikos duomenų šaltiniai, jų privalumai, trūkumai ir problemos, taip pat sveikatos statistinių duomenų panaudojimas ir sklaida.
 
Lapkričio 18 d. Vilniuje įvyko nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje ir jo mažinimo iniciatyvos”, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti. Ją organizavo Higienos institutas ir Sveikatos apsaugos ministerija, renginį rėmė Pasaulio sveikatos organizacija. 
Konferencijoje  dalyvavo daugiau kaip 110 sveikatos specialistų iš visos Lietuvos – sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ir administratoriai, gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai, apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariai ir veterinarijos ir kitų sektorių, susijusių su antimikrobinio atsparumo valdymu, atstovai.
Renginyje sveikatos apsaugos ministro padėkomis ir Higienos instituto prizais už aktyvią veiklą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą ir geriausius pasiekimus apdovanotos ligoninės ir apskričių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos.

Spalio 3–4 d. Vilniuje įvyko 25-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (BSN) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės (EG OSH) atstovų susitikimas.
Susitikime pristatyta Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje strategija ir jos įvertinimas, BSN ir EG OSH 2021–2025 m. veiksmų planas, taip pat aptarti projekto „Geresnis su darbu susijusių ir profesinių ligų bei kylančios rizikos identifikavimas ir prevencija“ įgyvendinimo klausimai. Įvairių šalių atstovai bei tarptautinių organizacijų ekspertai pasikeitė žiniomis ir gerąja praktika darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, aptarė numatomus Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo prioritetus bei galimus bendrus projektus.
Renginį organizavo Higienos institutas kartu su Norvegijos ir Suomijos profesinės sveikatos institutais. 

Rugsėjo 11 d. Higienos institute lankėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos pirmakursiai. 
Susitikime studentai gilino žinias visuomenės sveikatos statistinių rodiklių ir jų apskaičiavimo proceso klausimais.

Birželio 12–13 d. Trakuose susirinko Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupė.
Susitikime dalyvavo 22 atstovai iš įvairių valstybių (Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Islandijos, Kanados, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Italijos).
Renginio tikslas – pasidalyti mirties priežasčių statistikos rengimo ir kodavimo patirtimi, aptarti iškylančias problemas ir padiskutuoti apie įvairius jų sprendimo būdus.
Tokie susitikimai vyksta kasmet, todėl kaskart renginio pradžioje aptariami kiekvienos šalies situacijos pokyčiai, įvykę po praeito susirinkimo: gyventojų mirtingumo tendencijos, nauji iššūkiai, elektroninio medicininio mirties liudijimo diegimo progresas ir vykdomi tyrimai.

Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.
Konferencijos tikslas – supažindinti joje dalyvaujančius šalies sveikatos priežiūros specialistus su Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatais, naujomis infekcijų valdymo iniciatyvomis ir sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovėmis, tymų ir hospitalinių infekcijų epidemiologine situacija ir infekcijų prevencijos aktualijomis.

Kovo 19 d. Higienos institutas paskelbė konkursą „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“. Jo tema – darbuotojų psichosocialinės aplinkos gerinimas. 
Kviečiamos dalyvauti Lietuvoje registruotos įvairaus dydžio valstybinės, verslo ir nevyriausybinės įstaigos ar įmonės. Konkurso tikslas – išsiaiškinti, kiek dėmesio įmonės skiria savo darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimui, kokias priemones vykdo, kaip jos vertinamos ir daro įtaką darbuotojų psichikos sveikatai bei bendram psichosocialiniam klimatui įmonėje.
Tikimasi, kad konkursas paskatins įmones pasidalyti gerąja patirtimi, inovatyviomis idėjomis, kurios galėtų pagerinti  įmonių mikroklimatą ir darbuotojų psichosocialinę aplinką.