Sveikatos netolygumų mažinimas

SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMAS: GEBĖJIMŲ RENGIANT VEIKSMŲ PLANĄ 
IR ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS STIPRINIMAS
(ACTION-FOR-HEALTH) (2012–2014)


Higienos institutas kartu su partneriais vykdo projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas: gebėjimų rengiant veiksmų planą ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus stiprinimas“ (ACTION-FOR-HEALTH).
 
Projekto tikslas – pagerinti sveikatą bei gyventojų gyvenimo kokybę mažinant sveikatos netolygumus per sveikatos stiprinimo priemones. Viena pagrindinių šio projekto užduočių – atlikti šalies bei pasirinkto regiono sveikatos netolygumų analizę bei remiantis jos rezultatais, parengti strateginį netolygumų mažinimo veiksmų planą. Visų projekto etapų vykdymo metu didelis dėmesys skiriamas visuomenės sveikatos specialistų gebėjimų mažinti sveikatos netolygumus didinami.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos, Europos sveikatos ir vartotojų vykdančiosios agentūros (angl. Executive Agency for Health and Consumers, EAHC) lėšomis. 
 
Projektas įgyvendinamas kartu su kitų Europos Sąjungos šalių partneriais: Murska Sobota Visuomenės sveikatos institutu (Slovėnija), La Laguna universitetu (Ispanija, Tenerifė), Medžimurjės regiono Visuomenės sveikatos institutu (Kroatija), Vengrijos nacionaliniu sveikatos vystymo institutu, Bulgarijos nacionaliniu visuomenės sveikatos apsaugos centru, Brightono universitetu (Jungtinė Karalystė), Trnavos universitetu (Slovakija), Nyderlandų sveikatos skatinimo ir ligų prevencijos institutu, Estijos ir Švedijos psichikos sveikatos ir savižudybių institutu. 

Daugiau apie projektą http://www.action-for-health.eu/ 
 
Higienos institutas dalyvavo parengiant leidinį „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose ES šalyse bei jų regionuose“, kuriame pateikiama informacija apie kiekvienos šalies – projekto partnerės – sveikatos netolygumus. Šis leidinys skirtas politikos formuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, asmenims, dirbantiems sveikatos prevencijos srityje, sveikatos administratoriams, mokslininkams. Tai pirmas žingsnis kuriant sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planą regione.

Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose ES šalyse bei jų regionuose
ACTION-FOR-HEALTH: Reducing Inequalities in Health Situation Analysis and Needs Assessment in Seven EU-Countries and Regions

Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Dr. Laura Nedzinskienė, Sandra Mekšriūnaitė, Jolanta Valentienė, 2013, 52 p.

Atsiųsti leidinįAntrasis projekto įgyvendinimo metu parengtas leidinys – sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planas. Planas parengtas atsižvelgiant į Rokiškio rajono savivaldybės sveikatos netolygumų situaciją bei poreikių įvertinimo analizę. Veiksmų planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo remiantis turėtų būti mažinami sveikatos netolygumai regione. Projekto metu iš veiksmų plano bus pasirinktas vienas uždavinys, kurio veiklos bus įgyvendinamos Rokiškio rajono savivaldybėje bendradarbiaujant su Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuru, siekiant mažinti sveikatos netolygumus per sveikatos stiprinimo priemones.
 
Sveikatos netolygumų mažinimas Rokiškio rajono savivaldybėje
ACTION-FOR-HEALTH: Reduction of Health Inequalities in Rokiskis District Municipality
Dr. Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė
Institute of Hygiene, Vilnius, 2013, 18 p.


Atsiųsti leidinį
 
Trečiasis leidinys „Sveikatos netolygumų mažinimas per sveikatos stiprinimą ir struktūrinius fondus“ išleistas siekiant stiprinti visuomenės sveikatos specialistų bei politikos formuotojų gebėjimus mažinti sveikatos netolygumus, naudojant sveikatos stiprinimo priemones. Leidinyje pateikta sveikatos netolygumų apžvalga ES, pateikiama aktuali informacija apie Europos struktūrinius ir sanglaudos fondus bei pristatoma gebėjimų stiprinimo idėja, plėtojama Action for health projekte. Šis leidinys skirtas visuomenės sveikatos specialistams, sveikatos politikos formuotojams ir pan.
 
Sveikatos netolygumų mažinimas per sveikatos stiprinimą ir struktūrinius fondus 
ACTION-FOR-HEALTH:Reducing health inequalities through health promotion and structural funds
Authors: Centre of Health reserach, University of Brighton, Dr. Nigel Sherriff, Dr. Lisa Gugglberger, and Professor John Kenneth Davies
 
Projekto baigiamajame etape parengtas paskutinis leidinys – „Veiksmų planas praktikoje: strateginių tikslų įgyvendinimas“. Šioje publikacijoje pristatomos jungtinės projekto partnerių pastangos įgyvendinat skirtinguose projekto etapuose numatytus tikslus, siekiant pasidalyti įgyta patirtimi su visuomenės sveikatos specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis.
 
Veiksmų planas praktikoje: strateginių tikslų įgyvendinimas
ACTION-FOR-HEALTH: Action plans in practice-Implementation of strategic objectives
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Eimantė Zolubienė, Aistė Gedminienė, 2014, 48 p.


Atsiųsti leidinį
 
Pasibaigus projektui buvo parengtas paskutinis leidinys – projekto santrauka „Reducing health inequalities by preparation for action plans and structural funds projects“. Leidinyje pateikiama apibendrinta informacija apie projektą, jo tikslus, atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus. 
 
Projekto santrauka
Reducing health inequalities by preparation for action plans and structural funds projects

Authors: National Institute of Public Health, RU Murska Sobota, 2014, 12 p.


Atsiųsti leidinį
 
Kontaktai:
Eimantė Zolubienė, projekto vadovė, tel. (8 5) 261 4184, el. p. [email protected]