Konfliktų darbe valdymas

Konfliktų darbe valdymas – tai konfliktų stebėjimas ir intervencija į konflikto vystymosi procesą, jei pastebima, jog konfliktas gali pradėti ydingai plėstis. Konfliktas darbe pats savaime nėra nei žalingas, nei naudingas. Tinkamai valdomi konfliktai padeda sutelkti, motyvuoti darbuotojus, neapčiuopiamas konfliktų priežastis paversti matomomis, suteikia skaidrumo, pagerina bendradarbiavimą bei sprendimų priėmimą. Nevaldomi konfliktai gali neigiamai veikti psichosocialinę darbo aplinką ir darbo produktyvumą, tapti pasikartojančio užgaulaus elgesio darbe (angl. bullying) priežastimi.

Leonardo da Vinči projekte CONFLICTMAN (2010–2012) dalyvavę Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai įmonių vadovams, profesinės sveikatos specialistams ir darbuotojams, siekiantiems kurti sveiką ir saugią darbo aplinką parengė leidinį.
 
KONFLIKTŲ PREVENCIJA. Rekomendacijos mažoms įmonėms (atsiųsti)

Tikimasi, kad konfliktų darbo vietoje valdymui skirta rekomendacinio pobūdžio medžiaga padės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms sukurti efektyvią konfliktų darbe valdymo sistemą.
 
Moksliniai straipsniai, nagrinėjantys konfliktų ir smurto darbe valdymo problemą:

Rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose (atsiųsti);

„Conflictman“ – konfliktų darbo vietose valdymas (2010–2012) (atsiųsti);

Ujimo / priekabiavimo dažnis Vilniaus ir Klaipėdos darbo vietose pagal ekonomines veiklas ir profesijas (atsiųsti);

Psichologinio smurto ir socialinės darbo aplinkos veiksnių sąsajos Lietuvos ligoninėse dirbančių gydytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo vietose (atsiųsti).


Lankstinukas „Konfliktų darbe valdymas“: