ImPrim – visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą

(Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems)

Tarp Baltijos jūros regiono šalių egzistuoja nemažai sveikatos netolygumų, susijusių ir su socialiniais skirtumais, nevienodomis užkrečiamų ligų plitimo galimybėmis. Kiekvienoje šalyje susiformavo savas pirminės sveikatos priežiūros (toliau – PSP) įstaigų tinklas, garantuojantis skirtingas PSP paslaugas. Be to, kiekvienoje iš šalių yra joms būdingos sveikatos priežiūros darbuotojų aprūpinimo problemos ir saviti jų sprendimo būdai. Siekiant geresnės ir tolygesnės regiono gyventojų sveikatos, inicijuotas Šiaurės dimensijos partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje projektas – ImPrim. ImPrim – visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą (angl. Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems).

Pirminė sveikatos priežiūra – artimiausias gyventojams sveikatos priežiūros lygis. PSP vystoma tarpsektorinio bendradarbiavimo lygmenyje, atidžiai sekant ir pagrindžiant visuomenės išlaidas sveikatai. Tai veiksmingas sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos įrankis, suteikiantis galimybę regionų konkurencingumą. Nors PSP svarba neabejojama, vienodų galimybių tolygiai išdėstytos aukštos kokybės PSP sukūrimas yra didelis iššūkis visoms Baltijos jūros regiono šalims.
 
Projekto tikslas – skatinti tolygų aukštos kokybės PSP išdėstymą Baltijos jūros regione, siekiant pagerinti visuomenės sveikatos sistemų išlaidų efektyvumą bei veiksmingesnį užkrečiamų ligų, kitų sveikatos problemų susijusių su socialiniais veiksniais, valdymą.
 
Projekte tiesiogiai dalyvauja 13 partnerių (institucijų) iš šešių šalių (Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos), bei asocijuoti projekto partneriai – ministerijos, vietinės valdžios institucijos, suinteresuotos projekto veiklomis ir rezultatais. Pagrindinis projekto partneris – Blekinge kompetencijų centras, Švedija (Blekinge Centre of Competence, Blekinge County Council).
 
Higienos institutas projekte dalyvaus 36 mėn. (2010.01–2012.12), koordinuodamas penktojo paketo „PSP - regionų vystymo šerdis: regionų konkurencingumo didinimo strategijos (Naujų strategijų mechanizmų parengimas ir išbandymas)“ priemonių vykdymą ir įgyvendindamas jo priemones: PSP įkorporavimas į regioninio vystymo planus, Užkrečiamų ligų prevencijos strategijos, Pilotinis projektas „Sveikatos sinergija“ (“Health Synergy“).
 
Lietuvos interesas dalyvaujant ImPrim projekte – išnaudoti ES finansuojamo projekto galimybes, siekiant perimti kitų šalių patirtį didinant PSP indėlį į bendrą gyventojų sveikatos būklės gerėjimą, gerinant PSP paslaugų kokybę ir efektyvumą, didinant savivaldybių vaidmenį užtikrinant tolygų PSP išdėstymą jų teritorijose, integruojant asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijų veiklas savivaldybių lygmenyje.


ImPrim projekto parengti visuomenės informavimo lankstinukai:

Visuomenės sveikatos biuras. Kas tai? (atsiųsti)
Pasirūpink savimi ir išvenk gimdos kaklelio vėžio (atsiųsti)
Negaišk laiko – pasitikrink pati (atsiųsti)
Prostatos vėžio patikros testas (atsiųsti)

ImPrim projekto baigiamosios konferencijos, vykusios 2012 m. gruodžio 6 d., pranešimai

Lietuvos sveikatos būklė ir tendencijos. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros resursai ir bendradarbiavimo pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje būklė ir trukdžiai
R.Gurevičius, HI (SIC) (atsiųsti


Gyventojų informuotumas ir ASP paslaugų teikėjų požiūris į prevencinių programų įgyvendinimą
V. Kanapeckienė, HI (VSTC) (atsiųsti

Antimikrobinio atsparumo plitimo valdymas regione – modelio kūrimo ir diegimo Klaipėdos regione patirtis
R. Valintėlienė, HI (VSTC) (atsiųsti

Savivaldybių strateginių veiklos planų rengimas – galimybė skatinti bendradarbiavimą sveikatos labui?
V. Jurkuvėnas, HI (atsiųsti

Pirminės sveikatos priežiūros veiklos indikatoriai kokybiškos bendruomenės sveikatos priežiūros veiklos skatinimui
A. Jurgutis.  (atsiųsti

Savivaldybių galimybės saugant ir stiprinant gyventojų sveikatą
L. Kaveckienė, LSA sveikatos komiteto narė (atsiųsti

Pirminės sveikatos priežiūros (ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų) teikėjų galimybės prisidėti prie VS gerinimo
L. Valius, LSMU Šeimos medicinos klinikos vadovas (atsiųsti

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų galimybės prisidėti prie VS gerinimo
N. Tarvydienė, VS biurų asociacijos pirmininkė (atsiųsti) 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos perspektyvos pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje
A. Ščeponavičius, SAM (atsiųsti) 

Pirminės sveikatos priežiūros plėtros perspektyvos Lietuvoje
E.Savulienė, SAM (atsiųsti)