COVID-19

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS KONSULTACIJOS INFEKCIJŲ KONTROLĖS KLAUSIMAIS TEIKIAMOS TEL. (8 5) 262 8513.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ) aktuali informacija
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašas (įsakymas Nr. V-1504) 
Asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius (įsakymas Nr. V-754) 
Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas (įsakymas Nr. V-383) 
Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės (įsakymas Nr. V-352) 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai 

Metodinė medžiaga ir ASPĮ pavyzdžiai
COVID-19 liga 
Pacientų, sirgusių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (COVID-19), izoliacijos nutraukimo schema
Savivaldybės organizuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo COVID-19 liga sergantiems pacientams schema
Rankų higiena
Asmens apsaugos priemonių (AAP) naudojimas

Rekomendacijos
ECDC rizikos vertinimas: COVID-19 protrūkiai ilgalaikės priežiūros įstaigose ES/EEE, atsižvelgiant į dabartines skiepijimo aprėptis (2021-07-26)
Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro laikinos rekomendacijos dėl COVID-19 vakcinacijos teikiamos naudos perduodant virusą ir taikant nemedikamentines intervencijas (2021-04-21) 
Infekcijų prevencija ir kontrolė bei pasirengimas COVID -19 sveikatos priežiūros įstaigose (ECDC) (2021-02-09)
Veiksmų planas nustačius COVID-19 atvejį įstaigoje (2020-11-02) 
Infekcijų kontrolės rekomendacijos teikiant Asmens sveikatos priežiūros paslaugas esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai (2020-07-31), NEGALIOJA
Infekcijų kontrolės reikalavimai atliekant ASPĮ darbuotojų tyrimus (tepinėlių paėmimą) dėl COVID-19 infekcijos nustatymo (2020-04-20) 
Sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymas (2020-04-09) 
Praktinės rekomendacijos skubios pagalbos skyriams (2020-04-08) 
Vaikų COVID-19 infekcijos skubios pagalbos algoritmas (2020-04-08) 
Veiksmai stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį (2020-04-06) 
Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės (2020-04-06) 
AAP naudojimo principai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas epidemijos metu (2020-03-31) 
Sveikatos priežiūros darbuotojų rizikos vertinimas ir atvejo valdymas dėl užsikrėtimo COVID-19 (2020-03-28) 
Sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcija (2020-03-27) 
COVID-19 prevencija ir kontrolė ASPĮ (2020-03-20) 
Sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymas (2020-03-14) 
AAP naudojimas (2020-03-06) 
ASPĮ veiksmai, kai į ją atvyksta iš anksto neinformavęs pacientas, kuriam įtariamas COVID-19 (2020-03-06) 
Rankų higienos rekomendacijos (2020-03-02) 

ECDC ir PSO medžiaga (anglų k.)
Racionalus asmens apsaugos priemonių nuo koronaviruso ligos (COVID-19) naudojimas ir svarstymai esant dideliam jų trūkumui (PSO)(2020-12-23) 
COVID-19 vakcinacijos ir prioritetų nustatymo strategijos ES / EEE (ECDC) (2020-12-22) 
Kaukių naudojimas COVID-19 kontekste (PSO) (2020-12-01) 
Greitųjų COVID-19 antigeno testų naudojimo galimybės ES / EEE ir JK (ECDC) (2020-11-19) 
Greitasis rizikos vertinimas: mirtinų COVID-19 atvejų padaugėjimas tarp ilgalaikės priežiūros įstaigų gyventojų ES / EEE ir JK (ECDC) (2020-11-19) 
Sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas. Asmenų, įskaitant sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie turėjo sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis, valdymas siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą Europos Sąjungoje (3 atnaujinimas) (ECDC) (2020-11-18) 
Asmens apsaugos priemoniių, skirtų COVID-19 prevencijai, techninės specifikacijos (PSO) (2020-11-13) 
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas COVID-19 kontekste (1 atnaujinimas) (ECDC) (2020-11-10) 
Žmonių, sergančių COVID-19, išleidimo iš gydymo įstaigos ir izoliacijos nutraukimo gairės (ECDC) (2020-10-16) 
Infekcijų prevencija ir kontrolė bei pasirengimas COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose (5 atnaujinimas) (ECDC) (2020-10-06) 
Infekcijų prevencija ir kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose, kai įtariama arba patvirtinama koronavirusinė liga (COVID-19) (PSO) (2020-06-29)   
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos COVID-19 kontekste (ECDC) (2020-06-22)  
COVID-19 infekcijos prevencija ir kontrolė pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (ECDC) (2020-06-09)     
COVID-19 ligos protrūkio apžvalga (9 atnaujinimas) (ECDC) (2020-04-23)  
Sunkių ūminių kvėpavimo takų infekcijų gydymo centro praktinis vadovas (PSO) (2020 m. kovo mėn.)    
Gydymo įstaigoms skirtos rekomendacijos dėl infekcijų kontrolės (ECDC) (2020-03-31)  
Dokumentas dėl COVID-19 ligos rizikos vertinimo (ECDC) (2020 m. vasario mėn.) 
Rekomendacijos dėl AAP naudojimo (ECDC) (2020 m. vasario mėn.) 

Vaizdinė medžiaga, nuorodos
Lietuvių kalba:
AAP apsirengimas ir nusirengimas (I dalis);
AAP apsirengimas ir nusirengimas (II dalis).

Anglų kalba:
Apsirengimas ir nusirengimas (Minesota pagal CDC);
Apsirengimas ir nusirengimas (Lakeridge Health, Kanada);
Apsirengimas (Public health England);
Nusirengimas (Public health England);
Filmukas apie rankų ir ligoninių higieną (PSO)
.

COVID-19 mokslo įrodymų tinklas, skirtas paremti sprendimų priėmimą (COVID-END) (anglų k.)
PSO organizuojami nuotoliniai mokymai COVID-19 tematika (2020-04-23):
Nežinomi koronavirusai (anglų k.)
Sunkiomis ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis sergančiųjų priežiūra (anglų k.);
Infekcijų prevencija ir kontrolė (anglų k.); 
Sveikatos ir saugos instruktažas apie kvėpavimo takų ligas – „eAPSAUGA“ (anglų k.);
COVID-19 operacijų planavimo gairės ir partnerių platforma, skirta palaikyti šalies pasirengimą ir reagavimą (anglų k.);
Sunkių ūminių kvėpavimo takų infekcijų gydymo projektavimas (anglų k.);
Įvadas į „Go.Data“ (duomenų rinkimo platforma) (anglų k.);
Kaip uždėti ir nuimti asmens apsaugos priemones (anglų k.).

            Informacija atnaujinta 2021-08-09.