Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios metodinės rekomendacijos

Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija
Metodinės rekomendacijos
J. Kisielienė, G. Gargasienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 27 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiamas hospitalinės penumonijos apibrėžimas ir diagnozavimo kriterijai, pneumonijų išsivystymo mechanizamas ir rizikos veiksniai, taip pat pateikiama informacijos apie epidemiologinę priežiūrą ir pneumonijų prevencijos priemones. 
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir skiriantiems / atliekantiems dirbtinę plaučių ventiliaciją sveikatos priežiūros  įstaigose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas 

Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo gairės
Metodinės rekomendacijos
V. Ivleva, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 32 p.

 

Šiandien dėl pažengusių medicinos technologijų ir ankstyvos diagnostikos vis daugiau onkologinių pacientų turi galimybę grįžti į darbą. Tačiau dėl ligos ir šalutinių gydymo reiškinių grįžusiųjų darbingumas dažnai būna mažesnis nei iki ligos, o grįžimo į darbą procesą apsunkina nemažai individualių ir darbo aplinkos veiksnių.
Metodinėse rekomendacijose apibūdinami grįžimo į darbą po onkologinės ligos ypatumai, supažindinama su sergančiųjų patiriamais sunkumais bei grįžimą į darbą skatinančiais veiksniais.
Analizuojama informacija siekiama padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms užtikrinti onkologinės ligos paveiktų darbuotojų sklandų grįžimo į darbą procesą. Ji taip pat galėtų prisidėti prie visuomenės švietimo, vėžio stigmos bei diskriminacinio elgesio šalies darbovietėse apraiškų mažinimo.
Metodinės rekomendacijos skirtos įmonių ir įstaigų vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams bei kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jos naudingos ir onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą.
Atsiųsti metodines rekomendacijas