Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro metodinė informacija

•    Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas Australijos modifikacija (TLK-10-AM)

•    Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) (atsiųsti)

•    Oficialiai patvirtintų profesinių ligų atvejų statistinio tyrimo metodika (atsiųsti)