Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro teisinė informacija

•    Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (atsiųsti)

•    Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo (atsiųsti)

•    Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai (atsiųsti)

•    Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo (atsiųsti)

•    Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)