Streso darbe valdymo standartai

Lietuvos teisės aktai apibrėžia darbdavių pareigą vertinti ir valdyti psichosocialinę riziką. Higienos institutas siūlo naudoti Lietuvai pritaikytą Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos streso valdymo metodiką – streso darbe valdymo standartus (toliau – Standartai), paremtus gerąja praktika ir mokslo įrodymais.

Standartų privalumai:
•    Jungtinės Karalystės praktika patikrinta priemonė;
•    padeda darbdaviui įgyvendinti teisės aktais numatytą įpareigojimą užtikrinti psichosocialinės rizikos valdymą;
•    gali padėti išvengti išlaidų ir nuostolių, susijusių su stresu darbe;
•    juose nurodyti streso darbe valdymo pagrindiniai principai, etapai ir galimi veiksmai;
•    padeda spręsti priežastis, dėl kurių kyla stresas darbe;
•    pateikia įrankius rizikai vertinti (klausimynas, kitos technikos);
•    į rizikos vertinimą ir problemų sprendimą įtraukiami darbuotojai;
•    darbuotojams siunčiama žinia, kad organizacijai rūpi jų darbo aplinka ir gerovė;
•    padeda palaikyti įmonės kaip besirūpinančios savo darbuotojais įvaizdį išorėje;
•    Standartus galima taikyti organizacijoje be išorės pagalbos.
 
Standartuose nurodyti streso darbovietėse valdymo pagrindinės sritys (psichosocialinių veiksnių sritys) ir diegimo etapai.


Standartai
Standartų diegimo etapai

Įrankiai
Streso darbe vertinimo klausimynas ir naudotojo vadovas
Streso darbe vertinimo klausimyno analizės įrankis ir naudotojo vadovas
Kaip vesti diskusijų grupę

Papildoma informacija
Standartų diegimo vadovas
Standartų diegimo vadovo santrauka
Koordinavimo grupė
Intervencijų pavyzdžiai
Veiksmų plano pavyzdys

Šios informacijos pirminis autorius yra Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnyba (plačiau). Informacijos naudojimui taikoma Jungtinės Karalystės atviroji Vyriausybės licencija (plačiau), kuri leidžia naudoti informaciją komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus vadovė Vida Juškelienė tel. (8 5) 212 2817 arba el. p. [email protected].