• Titulinis
  • Sveikatos statistikos leidiniai > Mokinių sveikata

Mokinių sveikata

Mokinių sveikata 2021 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 111 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus parengtame naujame informaciniame leidinyje skelbiami vaikų, lankiusių ugdymo įstaigas 2021–2022 mokslo metais, sveikatos rodikliai šalies mastu ir atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų pokytis palyginamas su ankstesnių mokslo metų duomenimis. Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ duomenų, esančių Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.
(atsiųsti)


Vaikų sveikata 2020 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2019 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2018 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2017 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2016 m. (atsiųsti)