• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Nepageidaujami įvykiai -> Teisės aktai

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01) įgyvendinimo antroji Komisijos ataskaita Tarybai (COM(2014) 371 final) (atsiųsti)

Europos Komisijos ataskaita Tarybai, parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (COM(2012) 658 final) (atsiųsti)

Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija 2009/C 151/01  (2009 m. birželio 9 d.) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės
anglų k. (atsiųsti)
lietuvių k. (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-2562 „Dėl Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (atsiųsti)
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-1451 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo V‑401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo nuo 2020 m. birželio 13 d.) (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-1083 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo V‑401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsiųsti)