Naujienos

2021-11-26
Paskelbta 2020 m. antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita
Ataskaitoje pateikiami praėjusių metų antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo šalyje duomenys, lyginami su kitų Europos valstybių rodikliais.
2021-11-19
Tyrimai leido nustatyti mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos pokyčius per ketverius metus
Naujame Higienos instituto leidinyje analizuojami 2016 m. ir 2020 m. atliktų mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimų rodikliai, apžvelgiami pokyčiai ir netolygumai.
2021-11-19
Konferencijoje diskutuota antimikrobinio atsparumo ir su COVID-19 infekcija susijusiais klausimais
Lapkričio 18 d. įvyko nacionalinė konferencija, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei paminėti.
2021-11-18
Paskelbtas vaizdo klipų apie atsakingą antibiotikų vartojimą konkurso nugalėtojas
Baigėsi moksleivių vaizdo klipų konkursas „Vartok antibiotikus atsakingai“, skirtas Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei paminėti.
2021-11-17
Lapkričio 18 d. minima Europos supratimo apie antibiotikus diena ir Pasaulinės supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės pradžia
Šių metų Pasaulinės supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės tema – „Skleiskime supratimą, stabdykime atsparumą“.
2021-11-10
Higienos institutas dalyvaus trečiajame Europos statistikos sistemos tarpusavio vertinime
Lapkričio 15–19 d. Lietuvoje vyks Europos statistikos sistemos tarpusavio vertintojų vizitas, kurio metu bus vertinamas ir Higienos institutas, kaip oficialiąją statistiką rengianti institucija.
2021-11-05
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2020 / Health Statistics of Lithuania 2020“
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2020 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2021-11-05
Kviečiame į konferenciją antimikrobinio atsparumo tema
Lapkričio 18 d. įvyks nuotolinė nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas ir COVID-19 infekcija Lietuvoje”, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos...
2021-10-29
Organizuojami mokami kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Higienos institutas organizuoja mokamus nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“.
2021-10-28
Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje vyksiantys Higienos instituto organizuojami mokami nuotoliniai kursai skirti profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.
2021-10-27
Pristatyti praėjusių metų nepageidaujamų įvykių stebėsenos rezultatai
Spalio 26 d. įvyko nuotolinis seminaras „2020 m. nepageidaujamų įvykių stebėsenos rezultatai“, kurį organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.
2021-10-22
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Spalio 21 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame apsvarstytas tiriamojo darbo projektas.
2021-10-11
Skelbiamas moksleivių vaizdo klipų apie atsakingą antibiotikų vartojimą konkursas
Higienos institutas kartu su apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupėmis organizuoja moksleivių vaizdo klipų konkursą „Vartok antibiotikus atsakingai“.
2021-10-07
Gydytojai gilino žinias apie su darbu susijusias ir profesines ligas seminare
Spalio 6 d. šalies bendrosios praktikos gydytojai dalyvavo nuotoliniame seminare „Darbuotojų sveikata – visų bendras rūpestis!”.
2021-10-01
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Rugsėjo 30 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame apsvarstytas tiriamojo darbo projektas.
2021-09-30
Paskelbti 2021 m. infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenys
Tyrime dalyvavo 84 stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Bendras hospitalinių infekcijų paplitimas siekė 4,1 proc. (2019 m. – 3,3 proc.).
2021-09-29
Pirmą kartą skelbiami visų ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių KMI įvertinimo duomenys
Šiemet parengta 2–18+ m. amžiaus ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių kūno masės indekso (KMI) įvertinimo apžvalga. Iki šiol buvo skelbiami tik 7–17 m. amžiaus mokinių duomenys.
2021-09-28
Parengtas leidinys – „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2020 metais“
Naujame Higienos instituto leidinyje pateikiama statistinė informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą pagal įstaigas, amžiaus grupes, lytį ir kiti duomenys.
2021-09-27
Pristatome naujo formato leidinį „Profesinės ligos Lietuvoje 2020 m.“
Naujame Higienos instituto Sveikatos informacijos centro leidinyje – išsami informacija apie pernai nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus.
2021-09-27
Išleistas trečiasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2021/3(94) numeryje pristatomi naujausi visuomenės sveikatos tyrimų rezultatai.
2021-09-17
Rugsėjo 17-oji – Pasaulinė pacientų saugos diena
Šiandien minima Pasaulinė pacientų saugos diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį, kaip svarbu mažinti sveikatos priežiūros keliamą žalą žmogaus sveikatai.
2021-09-16
Prasidėjo treti tėvų, auginančių elgesio ir emocijų sunkumų turinčias atžalas, grupių susitikimai
Trylikoje šalies savivaldybių keli šimtai tėvų, auginančių elgesio ir emocijų sunkumų turinčius 3–6 metų vaikus, renkasi į naujus programos „Neįtikėtini metai“ grupinius susitikimus.
2021-09-14
Bendrosios praktikos gydytojai kviečiami į seminarą darbuotojų sveikatos tema
Spalio 6 d. organizuojamas nuotolinis seminaras „Darbuotojų sveikata – visų bendras rūpestis!”, skirtas Europos saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.
2021-08-24
Pristatome leidinį „Kraujo donorų registro 2020 m. duomenys“
Naujame leidinyje – praėjusių metų statistinė informacija apie šalies kraujo donorus ir atliktas donacijas.
2021-08-17
Mažėja nepageidaujamų įvykių, užregistruotų asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Higienos institutas skelbia pastarųjų trejų metų nepageidaujamų įvykių statistiką, siekdamas atkreipti dėmesį į jų stebėsenos situaciją.
2021-08-02
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020 m.”
Naujame sveikatos statistikos leidinyje – pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2021-08-02
Skelbiami galutiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Pernai mūsų šalyje mirė 43 547 žmonės (21,3 tūkst. vyrų ir 22,2 tūkst. moterų). Daugiau kaip pusės (52,7 proc.) visų mirusiųjų pagrindinė mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos.
2021-06-30
Apžvelgtos rekomendacijos mokiniams, dalyvavusiems ugdymo veikloje
Higienos instituto parengta apžvalga pateikiama infografike „Rekomendacijų mokiniams, dalyvavusiems ugdymo veikloje, apžvalga, vienerių metų duomenys (2020 m. gegužės 1 d.–2021 m. gegužės 1 d.)“.
2021-06-30
Kaip geriau vėdinti ugdymo įstaigų patalpas?
Higienos instituto specialistai atliko esamų mokslo įrodymų ir rekomendacijų apžvalgą, siekdami įvertini oro sąlygas gerinančių prietaisų naudojimą ugdymo įstaigose.
2021-06-29
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais ir autizmu
Leidinyje „Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2020 m.)“ nagrinėjamas šalies vaikų ligotumas pagal lytį, amžiaus grupes ir gyvenamąją vietą.
2021-06-28
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 25 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2021-06-25
Naujame leidinyje – apie psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių darbuotojams
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 2019–2020 m.“.
2021-06-22
Apžvelgtas apsilankymų pas gydytojus skaičiaus pokytis
Pateikiame infografiką „Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus pokytis 2017–2020 m.“, kuriame pavaizduotas apsilankymų pas gydytojus skaičius prieš COVID-19 pandemiją ir pirmaisiais jos metais.
2021-06-22
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2021/2(93)
Pristatome antrąjį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį.
2021-06-21
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 18 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2021-06-18
Paskelbta suvestinė 2020 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Higienos instituto parengtoje suvestinėje praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje didžiausias dėmesys – savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybei.
2021-06-02
Pristatytas Higienos instituto tyrimas apie psichosocialinės rizikos vertinimą įmonėse
Gegužės 28 d. įvykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Psichosocialinė darbo aplinka: pandemijos iššūkiai ir pamokos" pristatytas Higienos instituto pernai atliktas tyrimas.
2021-05-28
Kasmetinėje konferencijoje aptartos hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos aktualijos
Gegužės 20 ir 27 d. įvyko mokslinė-praktinė konferencija hospitalinių infekcijų tematika. Kasmet Higienos instituto organizuojama konferencija šiemet jau dvidešimtoji.
2021-05-17
Higienos institutui – 213 metų
Gegužės 17 d. Higienos institutas, vienas seniausių tokio pobūdžio institutų Lietuvoje ir Europoje, mini 213-ąjį gimtadienį.
2021-05-14
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020 m. (išankstiniai duomenys)”
Higienos instituto periodiniame sveikatos statistikos leidinyje pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2021-05-11
Metiniame leidinyje – Higienos instituto 2020 metų veiklos apžvalga
Kviečiame susipažinti su nauju leidiniu „Higienos institutas 2020 metais", kuriame pateikiama išsami Higienos instituto praėjusių metų veiklos ataskaita.
2021-05-07
Įmonės kviečiamos dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo konkurse
Valstybinė darbo inspekcija organizuoja nacionalinį 2021 m. darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo gerosios praktikos konkursą.
2021-05-06
Seminare aptartos saugias darbo vietas skatinančios priemonės
Gegužės 5 d. įvyko nuotolinis seminaras „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“, skirtas Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.
2021-05-04
Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena: sekundės gelbsti gyvybes – plauk rankas
Šių metų Pasaulinė rankų higienos diena atkreipia dėmesį, kaip svarbu užtikrinti rankų higieną konkrečiu sveikatos priežiūros teikimo momentu.
2021-04-28
Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Pernai mūsų šalyje mirė 43 547 žmonės (21,3 tūkst. vyrų ir 22,2 tūkst. moterų).
2021-04-27
Kviečiame į nuotolinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos aktualijos“
Gegužės 20 ir 27 d. įvyks mokslinė-praktinė konferencija, kurioje bus supažindinta su hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos epidemiologine situacija bei valdymu.
2021-04-26
Paskelbtos nemedikamentinių intervencijų taikymo paskiepytiems nuo COVID-19 infekcijos asmenims rekomendacijos
Balandžio 21 d. Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė laikinas rekomendacijas dėl COVID-19 vakcinacijos teikiamos naudos perduodant virusą ir taikant nemedikamentines intervencijas.
2021-04-23
Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminare aptarta jų veikla ir iniciatyvos
Balandžio 20 d. įvyko Higienos instituto organizuotas nuotolinis apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminaras. Jame pristatyti 2020 m. veiklos rezultatai ir pasidalyta patirtimi.
2021-04-22
Parengtos metodinės rekomendacijos „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“
Naujame Higienos instituto leidinyje pristatoma profesinės gerovės vertinimo priemonė, pagrįsta mokslo įrodymais bei praktine patirtimi ir pritaikyta naudoti Lietuvoje.
2021-04-20
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Balandžio 16 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2021-04-15
Seminare – apie saugių darbo vietų kūrimą
Visuomenės sveikatos biurų atstovai kviečiami dalyvauti gegužės 5 d. vyksiančiame nuotoliniame seminare „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“.
2021-04-13
Pasaulio sveikatos organizacija tęsia seminarų ciklą „COVID-19 prevencija ir kontrolė“
Balandžio 21 d. 15 val. kviečiama dalyvauti nuotoliniame seminare „Infekcijų prevencija ir kontrolė, visuomenės sveikata ir socialinės priemonės susirūpinimą keliančiose srityse“.
2021-04-12
Kviečiame dalyvauti seminare rankų higienos tema
Balandžio 21 d. įvyks Pasaulio sveikatos organizacijos ir UNICEF inicijuotas nuotolinis seminaras „Visuotinis rankų higienos priemonių prieinamumas. Kaip tai paversti realybe?“.
2021-04-06
Organizuojamas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminaras
Balandžio 20 d. įvyks nuotolinis seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse“.
2021-04-02
Šviesių ir spalvingų Velykų!
Pasitinkame džiaugsmo šventę, aiškiai parodančią mums naujo gyvenimo grožį. Solidarumo, stiprybės, tikėjimo, naujų jėgų gyventi, kurti ir tobulėti.
2021-04-01
Visuomenės sveikatos specialistai kėlė kvalifikaciją vaikų sveikatos stiprinimo ir vadybos kursuose
Higienos instituto vasario ir kovo mėn. surengtuose ketveriuose mokymuose dalyvavo 80 visuomenės sveikatos biurų darbuotojų, dirbančių vaikų sveikatos stiprinimo srityje.
2021-03-31
Infekcijų kontrolės specialistai tobulino kvalifikaciją infekcijų paplitimo tyrimo mokymuose
Kovo 25 ir 30 d. įvyko du nuotoliniai seminarai apie hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą bendrojo pobūdžio bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.
2021-03-29
Skelbiame mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalgą
2019–2020 m. m. 89 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 7–17 m. mokinių galėjo dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų – rodo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys.
2021-03-26
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje – apie COVID-19 pandemijos ir kitas aktualijas
Pirmojo šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje publikuojami moksliniai straipsniai ir kita informacija, kaip įprasta, kviečia susipažinti, kas šiandien aktualu visuomenės sveikatos srityje.
2021-03-25
Kursuose visuomenės sveikatos specialistai gilino žinias apie streso darbe valdymą
Kovo 18 d. įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“, skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams.
2021-03-23
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų kovo 19 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2021-03-10
Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!
Ši pavasario diena neatpažįstamai mus pakeitė. Tą dieną atkurta Lietuvos nepriklausomybė, mūsų šalis suvaidino ypatingą vaidmenį pasaulyje. Būkime verti laisvės ir garbingai eikime pirmyn!
2021-03-05
PSO kviečia į mokymus apie kaukių dėvėjimą sveikatos priežiūros įstaigose ir visuomenėje
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) žinių perdavimo platformoje „OpenWHO“ paskelbė informaciją, kviečiančią į nuotolinius mokymus apie kaukių dėvėjimą koronaviruso pandemijos metu.
2021-02-19
Visuomenės sveikatos specialistai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su VSS IS
Vasario 18 d. įvyko nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) naudojimo galimybes.
2021-02-17
Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“
Higienos institutas organizuoja mokamus nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus apie streso darbe valdymą, skirtus savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams.
2021-02-15
Pakilios Vasario 16-osios!
Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Ši diena vis primena, jog tik laisvi esame gyvi, kokie svarbūs Tėvynei mes, mūsų darbai ir tikslai. Sėkmės ir užsidegimo kuriant savo šiandieną!
2021-02-15
Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė atnaujintas rekomendacijas „Infekcijų prevencija, kontrolė ir pasiruošimas COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose“
Nuo vasario 9 d. skelbiamos atnaujintos rekomendacijos, papildytos dviem skyriais apie infekcijų prevencijos ir kontrolės ypatumus, susijusius su vakcinacija nuo COVID-19 ir SARS-CoV-2 virusu.
2021-02-10
Laukiama pasiūlymų dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
Higienos institutas kviečia iki kovo 1 d. teikti pasiūlymus, kokių visuomenės sveikatos technologijų vertinimą reikėtų atlikti.
2021-02-09
Kviečiame išklausyti kursus „Lyderystė ir programų valdymas infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje“
Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė kursus apie vadovavimo įgūdžius, projektų valdymą ir strategijų įgyvendinimą. Mokymų medžiaga pateikiama anglų kalba.
2021-02-02
Tyrimas atskleidė, kaip ir kiek dirba ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos specialistai
Higienos institutas atliko tyrimą, siekdamas įvertinti visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, etatų ir darbo krūvių paskirstymą bei nustatyti jam įtaką darančius veiksnius.
2021-01-27
Pristatome paskutinį 2020 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2020/4(91) numeryje – nuo COVID-19 pandemijos išbandymų, sveikatos rodiklių, visuomenės sveikatos stebėsenos plėtojimo iki vaikų ir jaunimo sveikatos aktualijų.
2021-01-18
Atliktas antrasis mokinių gyvensenos tyrimas Lietuvos mastu
Pernai visose šalies savivaldybėse atliktas antrasis mokinių gyvensenos tyrimas, kurio metu apklausti 35 562 mokyklinio amžiaus vaikai. Pirmasis toks tyrimas vykdytas 2016 m.
2021-01-11
Lietuvoje tęsiasi „Neįtikėtini metai“: prasidėjo dar vieni grupių vadovų mokymai
Sausio 11 d. prasidėjo iki sausio 28 d. nuotoliniu būdu vyksiantys antrieji grupių vadovų mokymai.
2021-01-08
Modernizuota Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
Nuo šiol modernizuotoje informacinėje sistemoje – ne tik bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų bei pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys.
2021-01-07
Kviečiama teikti paraiškas Europos saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimams gauti
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra praneša, jog jau galima teikti novatoriškų priemonių, kurias taikant kuriama saugi ir sveika darbo vieta, pasiūlymus apdovanojimams gauti.
2021-01-06
Naujos metodinės rekomendacijos – pagalbos priemonė vykdant darbuotojų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevenciją
Metodinių rekomendacijų „Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija“ tikslas – padėti darbdaviams kurti ir palaikyti tvarią darbo aplinką.
2021-01-05
Visuomenės sveikatos specialistai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su VSS IS
2020 m. gruodžio 3 d. įvyko nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) naudojimo galimybes.
2021-01-05
Kompiuterizuoti šeši sveikatos stebėsenos procesai
Sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema, prisidėsianti prie šalies sveikatos sistemos tobulinimo.
2021-01-04
Kompiuterizuotos asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomos stebėsenos
Nuo 2021 m sausio 1 d. pradedamas hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo ir nepageidaujamų įvykių stebėsenų duomenų teikimas į VISS IS.
                 
Naujienų prenumerata