• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Visuomenės sveikatos tyrimai

Visuomenės sveikatos tyrimai

Vykdomi visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai taip pat paslaugų prieinamumo bei kiti visuomenės sveikatos tyrimai.

Įvykdyti tyrimai

Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (2022) (ataskaitos santrauka)
• Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų planavimo ypatumai (2021–2022) (ataskaitos santrauka
• Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (2020–2021) (ataskaitos santrauka)
• Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių paskirstymas (2020) (ataskaitos santrauka)
• Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (ataskaitos santrauka)
• Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) (ataskaitos santrauka)
• Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) (ataskaitos santrauka)
• Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (ataskaitos santrauka)
• Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (ataskaitos santrauka)
• Sveikatos stiprinimo veiklą įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
• 13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
• Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka
• Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
• 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)

Kontaktai. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė, mob. 8 649 51 351, el. p. [email protected].

Informacija atnaujinta 2022-12-15.