ASIS naudotojo mokymų medžiaga

Psichikos sveikatos centras, vadovaudamasis Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų (patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1109) I skyriaus 5.3.7. punktu ir IV skyriaus 29 punktu, kasmet organizuoja ASIS naudotojų mokymus duomenų saugos ir klausimais, reguliariai jiems primena saugos problemas bei aptaria kitus aktualius klausimus.

Šie kasmetiniai mokymai yra skirti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (ASIS) naudotojams, asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie dirba su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis arba tokių asmenų stebėsena (psichiatrams, visuomenės sveikatos specialistams, medicinos darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams, socialiniams darbuotojams, psichologams, slaugytojams bei visų specialybių gydytojams).

2023 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

Gegužės 30 d. vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas informacinės sistemos (ASIS) naudotojų mokymai. Mokymus organizavome kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD). Mišriu būdu vykusiuose mokymuose dalyvavo virš 100 asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų iš visos Lietuvos, kurie dirba su ASIS. Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) gydytojas psichiatras Haris Jakavičius skaitė pranešimą apie opioidinės priklausomybės gydymą buprenorfinu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Ugnė Širvinskaitė mokymų dalyvius supažindino su laukiančiais pokyčiais, kurie susiję su ASIS informacinės sistemos funkcijų integravimu į ESPBI IS. NTAKD Stebėsenos ir analizės skyriaus vadovė Evelina Pridotkienė pristatė pranešimą apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą ir inovatyvią stebėseną, o RPLC Vaikų ir jaunimo priklausomybių reabilitacijos skyriaus vedėja dr. Giedrė Misiūnienė kalbėjo apie nepilnamečių naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir pagalbos algoritmus. Mokymų metu Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijos atstovas gydytojas psichiatras Darius Jokūbonis asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus supažindino su priklausomybės ligomis sergančių pacientų lūkesčiais ir poreikiais, o mūsų atstovė Justyna Kolesnik skaitė pranešimą apie darbą su ASIS.

Žemiau rasite skaityto pranešimo apie darbą su ASIS informacine sistema medžiagą.

Darbo su ASIS sistema ypatumai

Video medžiaga

2016 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su LSMU Psichiatrijos klinika 2016 m. lapkričio mėn. 17 d. Trakuose organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsena ir aktualijos Lietuvoje“.

Mokymai skirti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (ASIS) naudotojams, asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie dirba su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis arba tokių asmenų stebėsena (psichiatrams, socialiniams darbuotojams, psichologams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams, kitiems medicinos darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams bei visų specialybių gydytojams).

Konferencijoje dalyvavo 75 psichikos ir asmens sveikatos priežiūros specialistai. Konferencijoje Darius Jakūbonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos lektorius ir Kauno priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras pristatė asmenų, kurie kreipiasi pagalbos dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų, lūkesčius, poreikius bei fiziologinius, socialinius ir psichologinius procesus vykstančius priklausomybės formavimosi metu. Lektorė Morgana Danielė, Vilniaus priklausomybės ligų centro atstovė spaudai, pristatė pranešimą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų perdozavimo prevenciją ir pagalbą bei jos aktualumo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje. Departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Evelina Pridotkienė kalbėjo apie psichoaktyvių medžiagų paplitimą Lietuvoje ir Europoje. Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė Lina Ignatavičiūtė pristatė ASIS duomenų statistinę analizę ir su jais susijusias pagrindines tendencijas bei kartu su konferencijos dalyviais aptarė darbo su ASIS pagrindinius aspektus bei su duomenų teikimu iškylančias problemas. Konferencijos metu vyko ir praktiniai užsiėmimai su ASIS.

Mokymų pranešimai:

Pranešimo pavadinimas

Lektorius

Asmenų, kurie kreipiasi pagalbos dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų, lūkesčiai ir poreikiai

Darius Jokūbonis,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrijos klinika, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų perdozavimo prevencija ir pagalba

Morgana Danielė,

Vilniaus priklausomybės ligų centras

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje ir Europoje

Evelina Pridotkienė,

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

 

ASIS duomenų analizė ir Praktinis užsiėmimas: darbo su ASIS aktualijos

Lina Ignatavičiūtė,

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyriaus vyr specialistė

2015 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų institutu

2015 m. gruodžio mėn. 10 d. Kaune ir 11 d. Klaipėdoje organizavo mokslines praktines konferencijas „Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsena ir aktualijos Lietuvoje“.

Mokymai skirti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (ASIS) naudotojams, asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie dirba su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis arba tokių asmenų stebėsena (visuomenės sveikatos specialistams, medicinos darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams, socialiniams darbuotojams, psichologams, slaugytojams bei visų specialybių gydytojams).

Mokymų pranešimai:

Pranešimo pavadinimas

Lektorius

Minimalių intervencijų vaidmuo ankstyvoje probleminio alkoholio vartojimo diagnostikoje ir elgsenos keitime

Prof. dr. Aurelijus Veryga,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto Vadovas

Su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų

Evelina Venckevič,

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus Vyr. specialistė

ASIS duomenų analizė

Lina Ignatavičiūtė,

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyriaus

Vyr. specialistė

2014 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Valstybinis psichikos sveikatos centras 2014 m. lapkričio mėn. 24-28 d. ir gruodžio mėn. 1 d. organizavo Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (toliau - ASIS) naudotojų mokymus.

Mokymų pranešimai:

Pranešimo pavadinimas

Lektorius

Psichiką veikiančiųjų medžiagų vartojimo paplitimas

Evelina Venckevič,

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

Stebėsenos ir analizės skyriaus

Vyr. specialistė

Duomenų teikimas į ASIS, pagrindinės klaidos ir problemos

Aurelija Čepulytė,

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyriaus

Vedėja

Darbo su ASIS saugumo pagrindai

L. Jakovuk,

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Informacijos ir ryšių skyriaus

Vyr. specialistė

ASIS duomenų analizė

Lina Ignatavičiūtė,

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyriaus

Vyr. specialistė


Atnaujinimo data: 2023-12-06, 15:41:40