2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 01 26

Šių metų sausio 21 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dvi tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas“ ir „Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos faktorius“.

Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo vykdytojai siekė ištirti šeimos gydytojų žinias apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinę elgseną teikiant pagalbą metantiems rūkyti.

Posėdžio metu taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos faktorius“ baigiamoji ataskaita. Šio darbo tikslas – prognozuoti tikėtinus bendro mirtingumo ir mirtingumo nuo kai kurių išvengiamų priežasčių rodiklių pokyčius Lietuvoje iki 2080 metų, atsižvelgiant į rizikos veiksnių paplitimą populiacijoje.

Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].