2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 03 29
Šių metų kovo 24 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas“ ir dvi metodinės rekomendacijos: „Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija“ ir  „Trumpos intervencijos: Alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo rekomendacijos“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo projektą „Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas“. Atsižvelgiant į problemos aktualumą ir tyrimų šia tema stygių, keliamas tyrimo tikslas – identifikuoti slaugytojų profesinį perdegimą prognozuojančius psichosocialinius darbo veiksnius. 
 
Komisija patvirtino ir metodines rekomendacijas „Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija“. Rekomendacijų tikslas – supažindinti muzikantus su kaulų raumenų sistemos sutrikimais, atkreipti dėmesį ir padėti atpažinti pirmuosius kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų simptomus, šviesti apie profesinius rizikos veiksnius bei suteikti informacijos apie kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevenciją, tokiu būdu mažinant muzikantus veikiančių rizikos veiksnių poveikį kaulų ir raumenų sistemai. Rekomendacijos skirtos muzikantams, muzikos mokyklų ir koncertinių įstaigų vadovams, muzikantus ruošiantiems pedagogams. Taip pat jos gali būti naudingos šeimos medicinos paslaugas teikiantiems ir darbo medicinos gydytojams. profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms. 
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Trumpos intervencijos: Alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo rekomendacijos“. Šios rekomendacijos skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PASPĮ) dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams), taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biuruose (SVSB) dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, kurie norėtų teikti trumposios intervencijos paslaugas. 
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. balandžio mėnesį.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].