2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 04 29
Šių metų balandžio 27 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse“ baigiamoji ataskaita ir tiriamojo darbo „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams” projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse“ baigiamąją ataskaitą, kurios vykdytojai siekė įvertinti 13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksnius pasirinktose Lietuvos savivaldybėse.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams” projektas. Tyrimo tikslas – įvertinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų rizikos grupės mokiniams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. birželio 8 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].