2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 06 10
Šių metų birželio 8 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais“ baigiamoji ataskaita ir tiriamojo darbo „Sveikatos stiprinimo veiklą įgalintys veiksniai profesinio mokymo įstaigose” projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais“ baigiamąją ataskaitą, kurios vykdytojai siekė įvertinti ir palyginti suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmę bei vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę be oficialiai pripažintos negalios bei nustatyti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės be negalios ryšį su sveikatos būkle Lietuvoje 2012–2014 metais.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas „Sveikatos stiprinimo veiklą įgalintys veiksniai profesinio mokymo įstaigose” projektas. Tyrimo tikslas – nustatyti sveikatos stiprinimo veiklą ir jos plėtotę įgalinčius veiksnius profesinio mokymo įstaigose.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. birželio 23 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].