2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 06 28
Šių metų birželio 23 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyti svarstymui du tiriamųjų darbų projektai: „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvoje 2016 m.“, „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ ir išsamaus vertinimo protokolas „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo projektą „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvoje 2016 m.“, kurio darbo vykdytojai sieks nustatyti pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje 2016 m.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ projektas. Tiriamojo darbo vykdytojai sieks įvertinti ir pritaikyti viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę, skirtą vertinti ir valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse.
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino išsamaus vertinimo protokolą „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas“. Šio vertinimo tikslas – įvertinti grupinių mokymų, taikomų širdies kraujagyslių ligų rizikos grupei priskiriamų asmenų sveikatai stiprinti, veiksmingumą ir veiksmingų mokymų organizacinių aspektų atitiktį Lietuvos praktikai.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. rugsėjo mėnesį.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].